Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Κοινωνία Χωρίς Σχολεία

http://www.scribd.com/doc/28449006/ibadi1-Iaaitl
Πατήστε το URL για να διαβάσετε όλο το βιβλίο.

Εμπνευσμένος από ένα ";Νεορουσσωισμό"; που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αναρχισμό, ο Ιβάν Ίλλιτς συγκέντρωσε τα πυρά της κριτικής του ενάντια σε τρεις θεσμούς: το σχολείο, το νοσοκομείο και τις μεταφορές. Ο Ίλλιτς βλέπει πως και στα τρία συμβαίνει το ίδιο: οι θεσμοί αυτονομούνται από τις ανάγκες που έχουν κληθεί να θεραπεύσουν. Η εξουσία περικλείει τους θεσμούς με μία ";μυστικιστική"; άχλη ";αναγκαιότητας";, ως να ήταν νέες Εκκλησίες. 
Οι κοινωνίες καταλήγουν να παγιδεύονται από τους θεσμούς: ταυτίζουμε τα σχολεία με την Εκπαίδευση, τα νοσοκομεία με την Υγεία, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα με την Επικοινωνία. Στην πραγματικότητα οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν ενάντια σε ότι υποστηρίζουν πως εξασφαλίζουν. Για να επιτύχουμε Εκπαίδευση θα πρέπει να καταργήσουμε τα σχολεία, για Υγεία θα πρέπει να καταργήσουμε τα νοσοκομεία και για Επικοινωνία τα αυτοκίνητα. 
Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, που είναι και το θέμα του βιβλίου που θα βρείτε εδώ, ο Ίλλιτς δεν αρκείται στο να διακηρύξει απλώς μία ";Κοινωνία χωρίς Σχολεία";. Προτείνει επιπλέον εναλλακτικούς θεσμούς για μία εκπαίδευση χωρίς δασκάλους, σχολεία, αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό σύστημα. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει: 
  • ";να επιτρέπει την πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους σε όλους όσοι θέλουν να μάθουν, σε οποιαδήποτε ηλικία";, 
  • ";να δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσοι θέλουν να μεταδώσουν αυτά που ξέρουν να συναντούν εκείνους που θέλουν να τα μάθουν";, και 
  • ";να παρέχει σε όλους όσοι επιθυμούν να ανακοινώσουν κάτι στο κοινό, τη δυνατότητα να κάνουν τις σκέψεις τους γνωστές";. 

    Το σύστημα που προτείνεται μοιάζει πολύ με το Ίντερνετ, σε βαθμό εντυπωσιακό αν αναλογισθούμε πως το ";Κοινωνία χωρίς σχολεία"; γράφηκε τα τέλη της δεκαετίας του '60. Ο Ίλλιτς προτείνει επίσης ένα είδος ";πιστωτικής κάρτας εκπαίδευσης";, έτσι ώστε να κατανέμονται ισότιμα οι δαπάνες που σήμερα καταναλώνονται από τα σχολεία, και που οι πολίτες θα χρησιμοποιούν όπως επιθυμούν. Ένα παρόμοιο σύστημα με ";κουπόνια εκπαίδευσης"; πρότεινε, κοντά είκοσι χρόνια αργότερα η ...; Μάργκαρετ Θάτσερ (!), στην προσπάθειά της να εισαγάγει τους ";νόμους της αγοράς"; σε κάθε πτυχή της εκπαίδευσης... 
    H επιρροή του σήμερα: 
    Η επιρροή του Ίλλιτς είναι σημαντική σε ριζοσπαστικούς πανεπιστημιακούς κύκλους, σε οικολογικές ομάδες και σε αναρχικές κινήσεις. Θεωρείται ένας από τους κύριους θεωρητικούς της ";Αποσχολειοποίησης";, που είναι ένα πολύμορφο και δυναμικό κίνημα, με συντηρητικές και ριζοσπαστικές εκδοχές. 
         Ιβάν Ίλλιτς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου